Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
01.08.2012. - 31.10.2012
Projektu konkursa rīkotājs: 
Grassroots Europe for Local Wellbeing

Šis projekts ir turpinājums starptautiskam projektam “Grassroots Europe for Local Wellbeing” jeb “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kurā 2011. gadā biedrību uzaicināja piedalīties Izglītības un attīstības centrs (IAC). Toreiz projektā piedalījās piecas Eiropas Savienības valstis un to finansēja Atvērtās sabiedrības fonds (Open Society Foundations). Patlaban fonds ir piešķīris līdzekļus minētā projekta idejas turpinājumam un biedrība “Iespēju durvis” atkal tika aicināta tajā piedalīties. Šoreiz katrai dalībvalstij tika piešķirta summa projektu īstenošanai ar diviem galvenajiem nosacījumiem – aktivitātēm jābūt balstītām uz vietējo iedzīvotāju vēlmēm un tam jānodrošina pēc iespējas plašāka sadarbība – gan ar iedzīvotājiem, gan pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju starpā. Finansējums nebija pārāk liels – 25 000 ASV dolāri katrai valstij, un pašas dalībvalsts ziņā tika atstāts lēmums, vai tā iesniegs vienu vai vairākus projektus. 2012. gada pavasarī IAC organizēja vairākus seminārus, kurā notika darbs pie projekta ideju sagatavošanas un šo semināru laikā izveidojās 12 nevalstisko organizāciju grupa, kura tad arī sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu ar nosaukumu „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”. Kopā ar biedrību “Iespēju durvis” projektā piedalās arī biedrība „Saulessvece” (Balvi), „Allažu attīstības biedrība” (Sigulda), Ģimeņu biedrība „Ligzda” (Brocēni), biedrība „Dzirnakmens” (Krustpils), biedrība „Kurmenes viļņi” (Vecumnieki), fonds „Skolai pie ezeriņa” (Valmiera), biedrība „Kodols” (Aizpute), biedrība „Nākotnei” (Dagda), biedrība „Balta māja” (Līvāni), „Viļakas skolēnu vecāku biedrība” (Viļaka) un biedrība “Cerību spārni” (Sigulda), kura ir šī projekta galvenais partneris un finansējuma administrators – tādējādi patiešām pārstāvam visu Latviju. Varam lepoties ar to, ka Latvija bija vienīgā valsts, kura iesniedza vienu projektu – pārējie dalībnieki nebija spējuši vienoties, kā arī ar to, ka finansētājiem projekts bija tik ļoti iepaticies, ka Latvijai tika piešķirts vēl papildus finansējums. Projektā bija paredzēti vairāki kopīgi “lielie” pasākumi projekta dalīborganizācijām, kā arī katrai organizācijai tika piešķirti 850 lati vietējo aktivitāšu organizēšanai. Biedrības “Iespēju durvis” projektā ar nosaukumu “Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā” iedzīvotājiem bija iespējams apmeklēt gan vingrošanas nodarbības, gan seminārus par radošu pieeju uzņēmējdarbībai, ainavu dizainu un pašgatavotiem kosmētikas līdzekļiem katrā pagastā. Nodarbību tēmas izvēlētas, pamatojoties uz pavasarī skolās veikto iedzīvotāju aptauju. Tāpat arī katrā pagastā tika paveikts kāds labs darbs ar sabiedrisku ieguvumu – Trikātā uzstādītas šūpoles skolas rotaļu laukumā, Brenguļos tika veidots dzīvžogs kā ceļu norobežojošas joslas stādījums, bet Kauguros pie skolas tika uzstādīti interesanti koka sportošanas elementi.