Vasaras raibumu-krikumu darbnīcas

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
30.09.2015.
Projektu konkursa rīkotājs: 
Beverīnas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem regulāras, izglītojošas un dažādu prasmju apguvi veicinošas brīvā laika pavadīšanas iespējas 2015. gada vasarā. Projekta galvenā mērķa grupa ir Trikātas pagastā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 16 gadiem.