SPORTA DIENA PROJEKTĀ "KOMANDĀ IR SPĒKS"

Darbojoties projektā “Komandā ir spēks”, Trikātas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji kopā ar sporta treneri Santu Paegli 21. decembrī organizēja Sporta dienu 1.-9. klases skolēniem. Sporta diena tika veidota ne tikai kā sports uz ātrumu, bet arī ar domāšanas un veidošanas uzdevumiem. “Domājot aktivitātes Sporta dienai, skolēni vairāk balstījās uz savu pieredzi, ko kādreiz paši ir darījuši,” secina trenere Santa Paegle. Tā kā pasākuma organizēšanā iesaistījās pietiekami daudz pašpārvaldes skolēni, Sporta dienā varēja nodrošināt aktivitātes visām klasēm vienlaikus. Skolēni izplānoja arī aktivitāti klašu audzinātājiem, kuras laikā katras klases skolēni aktīvi juta līdzi savam audzinātājam. 

Santa Paegle vērtē: “Ar uzticētajiem uzdevumiem pašpārvaldes skolēni tika galā ļoti labi, reizēm pat izmantojot savu pieeju, par ko pat es nebiju aizdomājusies. Procesa gaitā ļoti labi varēja redzēt jauniešu stiprās puses – kāds ir labāks organizētājs, kāds vairāk piedalās pie praktiskajiem darbiem (uzdevumu uzlikšanas un novākšanas), kāds iesaistās uzdevumu iepriekšējā sagatavošanā un pēc tam tā novadīšanā, kāds ir komunikablāks, kāds klusāks, taču atbildības sajūtu par saviem pienākumiem gan varēja manīt ikvienā.” 

Paši skolēni atzīst, ka aktivitātes izdevās noorganizēt veiksmīgi. 

Dārta Lūcija: “Katra klase mācēja izpildīt prasīto, dažam bija grūtības, bet paši to pārvarēja un visiem veicās lieliski.”

Daniela: “Man veicās ļoti labi, ar uzdevumu visi tika galā. Klases skolēniem bija no papīra jāsaloka kopā 5 lidmašīnas un jāsacenšas, kura tālāk aizlidos.” 

Samanta: “Manā kontrolpunktā gāja ļoti jautri un interesanti. Sporta dienas aktivitātes saliedēja klasi. Šī diena mūsu skolā bija vajadzīga.” 

Pēdējais projekta pasākums ir Sniega dienas organizēšana un vadīšana. 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inga Boškina