SNIEGA DIENA UN PROJEKTA NOSLĒGUMS

Ar Sniega dienas aktivitātēm Trikātas pamatskolā noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros rīkotais projektu konkurss “Kontakts” ( iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam). 

Piecu mēnešu garumā Trikātas pamatskolas pašpārvaldes pārstāvji un 1.-9. klašu skolēni piedalījās 10 dažādās aktivitātēs, guva pieredzi un iespaidus turpmākajam darbam. 

Dalība projektā aizsākās 2022. gada februārī, kad radās iespēja pieteikties finansiālam atbalstam JSPA izsludinātajā iniciatīvu projektā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai”. Tā kā projektā darbojāmies arī 2021. gadā, nolēmām aktivitātes turpināt. 

Aprīlī 3 pašpārvaldes pārstāvji Samanta Sjarki, Dārta Lūcija Švēde un Alekss Zvejnieks piedalījās sagatavošanas seminārā, kurā guva praktiskas iemaņas, kā rakstīt projektu. Seminārs kopā ar citu skolu pārstāvjiem bija patiesi aizraujošs, jaunieši guva lielisku pieredzi. Projekta pieteikuma rakstīšana prasīja diezgan daudz laika un to iesniegdza ar biedrības “iespēju durvis” atbalstu. Mūsu projektu apstiprināja, kas nozīmēja arī finansiālu atbalstu. 

Pēdējo aktivitāti "Sniega diena" 1.-5. klašu skolēniem pašpārvaldes pārstāvji plānoja un organizēja paši. Skolēni atzinīgi vērtēja 40 minūšu izkustēšanos āra apstākļos, stundas noslēgumā dzerot tēju un ēdot skolas pavārītes sarūpētās garšīgās plātsmaizes. 

Secinājums - ar projekta “Komandā ir spēks” aktivitāšu palīdzību tika palielināta Skolēnu pašpārvaldes loma skolas dzīves uzlabošanā, sekmēta skolēnu vēlme darboties, uzņemties atbildību, organizēt pasākumus, piedalīties projektos.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inga Boškina