Projekti

Vasaras raibumu-krikumu darbnīcas

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
30.09.2015.
Projektu konkursa rīkotājs: 
Beverīnas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem regulāras, izglītojošas un dažādu prasmju apguvi veicinošas brīvā laika pavadīšanas iespējas 2015. gada vasarā. Projekta galvenā mērķa grupa ir Trikātas pagastā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 16 gadiem.

Mācāmies mācīties

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
2014. gada 31.decembris
Projektu konkursa rīkotājs: 
Open Societies Foundation

Esam vadošais partneris projektā „Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļa veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”. Darbojamies kopā ar ģimeņu biedrību “Ligzda” no Brocēniem, Valmieras 5. vidusskolas atbalsta fondu “Skolai pie ezeriņa”, Rugāju novada biedrību “Mēs pasaulē”, biedrību “Atrodi laiku sev” no Valkas novada Zvārtavas pagasta un biedrību “Kurmenes viļņi” no Vecumnieku novada Kurmenes pagasta.

Ziemassvētku darbnīcas

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
2013. gada 31.decembris
Projektu konkursa rīkotājs: 
Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja"

2013. gada 5., 9. un 12. decembrī, ar biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" finansiālu atbalstu visās trīs Beverīnas novada skolās - Kauguros, Brenguļos un Trikātā - tika organizētas Ziemassvētku darbnīcas. Darbnīcas notika sadarbībā ar biedrību "Beverīnas amatnieki", kuras biedri bija darbnīcu vadītāji.

Skola iziet Ciemā

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
01.12.2012. - 30.11.2013.
Projektu konkursa rīkotājs: 
SOROSA FONDA- LATVIJA (SFL) INICIATĪVAS „PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM” 2.kārta „Skola kā kopienas attīstības resurss”

Projekta mērķis ir, izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Dzīvosim zaļi!

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
30.05.2013. - 29.09.2013.
Projektu konkursa rīkotājs: 
VNF Labo darbu programmas 2013. gada pavasara konkurss “Dari sev un citiem!”

Projekta mērķis ir izveidot dārzeņu dobi Trikātas pamatskolā, ar kuras palīdzību bērnudārza vecākā grupa un skolas pirmā klase praksē izmantotu teorētiski gūtās zināšanas augkopībā, apgūstot kādi procesi norisinās, kamēr dārzenis aug, kas tam nepieciešams, kur dārzeņus izmantot un kādu labumu tas var dot. Tas bērnos ieaudzinātu izpratni par dabu, par tās procesiem, cik svarīgs ir paša darbs un ieguldījums, kādus „augļus” tas var nest un ka no tā var būt pašam liels labums.

Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
01.08.2012. - 31.10.2012
Projektu konkursa rīkotājs: 
Grassroots Europe for Local Wellbeing

Šis projekts ir turpinājums starptautiskam projektam “Grassroots Europe for Local Wellbeing” jeb “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kurā 2011. gadā biedrību uzaicināja piedalīties Izglītības un attīstības centrs (IAC). Toreiz projektā piedalījās piecas Eiropas Savienības valstis un to finansēja Atvērtās sabiedrības fonds (Open Society Foundations). Patlaban fonds ir piešķīris līdzekļus minētā projekta idejas turpinājumam un biedrība “Iespēju durvis” atkal tika aicināta tajā piedalīties.

Mīlestība iet caur vēderu

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
25.05.2012. - 30.11.2012.
Projektu konkursa rīkotājs: 
VNF Labo darbu programmas 2012. gada konkurss “Dari sev un citiem!”

Projekta norise tika plānota ciešā sadarbībā ar skolu un ievērojot skolas “gada ciklu”, kā arī iepriekšējos projektos gūto pieredzi par cilvēku interesi iesaistīties pasākumos dažādos gadalaikos, tādēļ, lai gan projekta finansējums tika saņemts jau vasaras sākumā, tika nolemts nodarbības plānot rudens periodā, kad lauku darbi apdarīti un tumšie rudens vakari brīvi. Vasaras periodā tika iegādāts projektā plānotais aprīkojums piešķirto 300 latu apmērā (trauki, virtuves piederumi), sabiedrība informēta par gaidāmajām aktivitātēm ar rakstiem novada mājas lapā un avīzē.

Mobilais radošo darbu centrs Beverīnas novada iedzīvotājiem

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
01.08.2012. - 30.11.2012.
Projektu konkursa rīkotājs: 
VAS "Hipotēku un zemes bankas" projekts Klientu klubs "Mēs paši"

Ciku, caku, šuvām ... un uzšuvām – ko?

“Skolotāj, vai rītvakar arī mums būs tāda nodarbība?” - tādu jautājumu saņemam no 5. klases meitenēm pēc šūšanas nodarbības Trikātas pamatskolā. Mums kā pasākuma organizatoriem laikam gan nav iespējams saņemt vēl labāku apliecinājumu tam, ka dalībniekiem nodarbība patiešām ir patikusi.