PROJEKTA "KONTAKTS" AKTIVITĀTE SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI

2. novembrī projekta “Kontakts” ietvaros notika Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes sadarbības aktivitātes, kuras vadīja Alens un Maija. 

Šī pasākuma mērķis bija pašpārvaldes pārstāvju saliedēšana caur dažādām aktivitātēm dabā. Tās laikā ikkatram bija iespēja uzlabot savas spējas sadarboties un atbalstīt vienam otru. Tā bija mācīšanās kopā, jo visi uzdevumi bija veidoti tā, ka nepieciešams ir ikviens komandas dalībnieks, viņa spējas un zināšanas.

Tas bija 5 stundu garš piedzīvojums skolas teritorijā un apkārtnē. Skolēni 2 komandās veica dažādus uzdevumus, kur nepieciešama gan erudīcija, gan sadarbība. Piemēram, izmantojot pēc iespējas mazāk materiālus (papīru un skoču), jāizveido 50 cm augsts balsts, kas noturētu “ķieģeli”. 

Komandas devās 7,5 km garā pārgājienā, kuras laikā atbildēja uz jautājumiem par Trikātu, vāca materiālus kopīgas mandalas veidošanai, mēģināja atpazīt dažādus logo un zīmolus no to fragmentiem, 60 sekundēs mēroja konkrētu ceļa posmu utt. 

Visas aktivitātes bija balstītas neformālās izglītības metodēs un veidotas, lai veicinātu sekmīgāku komunikāciju, saliedētību, savu un citu spēju apzināšanos. 

Ko par pasākumu saka paši dalībnieki?

Jūlija: “Sākumā no papīra bija jāizveido atbalsts ķieģelim. Tas šķita nepaveicams uzdevums. Unda ieteica papīru salocīt kā vēdekli, Raivis, savukārt, ieteica veidot cilindru. Kopīgi izveidojām izturīgu balstu. Vadītājs Alens paskaidroja, kā varējām izlietot mazāk materiālus.”

Unda: “Interesants šķita uzdevums, kur 60 sekundēs bija jānoiet noteikts ceļa posms. Nolēmām likt soļus un skaitīt sekundes. Izrādās, ka es nekļūdīgi skaitīju sekundes un distanci veicām precīzi.” 

Raivis: “Man šķita interesanti matemātiski āķīgie uzdevumi, kuri man padevās. Tos gan risinājām kopā, sarunājoties un vienojoties par pareizo atbildi. Es biju izvirzīts par savas komandas kapteini.” 

Krista: “Es mācījos strādāt komandā un, ja kaut ko nesapratu vienmēr varēju jautāt komandas biedriem.”

Anta: "Patika uzdevums, kuru atrisinot uzzinājām savas komandas nosaukumu. Mēs bijām "Trakās ķepas", otra komanda "Supermīluļi"."

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inga Boškina