Palīdzam Trikātas pamatskolai!

Pirmais izlaidums jaunuzceltajā Trikātas pamatskolā “Gaismaskalns” notika tālajā 1939. gadā. Gatavojoties skolas 85 gadu jubilejas atzīmēšanai 2023. gadā, divus gadus tika vāktas, papildinātas un digitalizētas Trikātas pamatskolas izlaidumu fotogrāfijas, apzināti tajās esošie skolotāji un absolventi, veidots apraksts par skolu. Rezultātā tapis manuskripts grāmatai “Mana-Tava-Trikātas pamatskola”. 

Grāmatas izmērs 170x124 mm, cietais sējums, krāsaina, apmēram 100 lpp., plānotais metiens 1000 eksemplāri. 

Izdevumi grāmatas izdošanai:

tipogrāfijas izmaksas 3550,00 euro

maketēšana un vāka izveide 1150,00 euro 

tehniskā apstrāde 200,00 euro 

KOPĀ 4900,00 euro

 

Nerodot iespēju piesaistīt finansējumu no citiem avotiem, nekas cits neatliek, kā vērsties pie Jums ar lūgumu ziedot grāmatas iespiešanai. Ziedojumu vākšanai esam piesaistījuši skolas ilggadējo sadarbības partneri projektu īstenošanā, biedrību “Iespēju durvis”. 

 

Ziedot iespējams skaidru naudu ziedojumu kastītē Trikātas pamatskolas telpās, vai veicot pārskaitījumu uz biedrības kontu:

Biedrība “Iespēju durvis”

Reģistrācijas Nr. 40008168411

konta numurs:

LV63HABA0551033318577

Piezīme! Biedrībai “Iespēju durvis” NAV sabiedriskā labuma statusa! 

 

Ziedojumi tiek pieņemti līdz 2023. gada 31. martam. Ja grāmatas izdošanai nepieciešamā summa tiks savākta ātrāk, par to paziņosim skolas un biedrības mājas lapās, kā arī sociālajos tīklos.

Ja nepieciešamā summa netiks savākta, tiks izdots mazāks eksemplāru skaits.

Ja ziedojumu summa pārsniegs nepieciešamo, starpību izmantosim radošu pasākumu īstenošanai skolā. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ingu Boškinu, tālr. 26519219, e-pasts: inga.boskina@gmail.com

 

Informācija par Trikātas pamatskolu un biedrību “iespēju durvis” pieejama:

Trikātas pamatskola: www.trikatasskola.beverina.lv;

Biedrība “Iespēju durvis”: iespejudurvis.lv;

Facebook: @Trikātas pamatskola; @Biedrība Iespēju durvis

 

Lūdzam atbalstīt šī unikālā materiāla izdošanu, kā liecību par vienas mazas Latvijas vietas lieliskajiem cilvēkiem un viņu skolu. Ziedotāji saņems grāmatas eksemplāru.