Mīlestība iet caur vēderu

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
25.05.2012. - 30.11.2012.
Projektu konkursa rīkotājs: 
VNF Labo darbu programmas 2012. gada konkurss “Dari sev un citiem!”

Projekta norise tika plānota ciešā sadarbībā ar skolu un ievērojot skolas “gada ciklu”, kā arī iepriekšējos projektos gūto pieredzi par cilvēku interesi iesaistīties pasākumos dažādos gadalaikos, tādēļ, lai gan projekta finansējums tika saņemts jau vasaras sākumā, tika nolemts nodarbības plānot rudens periodā, kad lauku darbi apdarīti un tumšie rudens vakari brīvi. Vasaras periodā tika iegādāts projektā plānotais aprīkojums piešķirto 300 latu apmērā (trauki, virtuves piederumi), sabiedrība informēta par gaidāmajām aktivitātēm ar rakstiem novada mājas lapā un avīzē.

Projekta pieteikumā bijām paredzējuši, ka nodarbības notiek Trikātas pamatskolā un novada pārējo divu skolu (J. Endzelīna Kauguru pamatskolas un Brenguļu sākumskolas) pārstāvji piedalīsies ciemiņu statusā dažādās nodarbībās. Taču darba grupas sanāksmēs tika nolemts, ka daudz efektīvāk būs izmantot iegādātā trauku komplekta “mobilitāti” un rīkot nodarbības katrā skolā, tādējādi piesaistot vairāk vietējos iedzīvotājus, kuri varbūt nebūtu tik ieinteresēti braukt uz citu pagastu, bet labprāt gribētu darboties “savā” skolā. Rezultātā tika nolemts katrā skolā rīkot trīs nodarbības – pa vienai septembrī, oktobrī un novembrī.

Tāpat arī sākotnēji bijām plānojuši, ka nodarbībās varēsim iesaistīt pilnas ģimenes, arī tēvus. Tomēr praksē tas nebija tik viegli panākams un projekta nodarbību pamata auditorija tomēr bija sievietes un bērni, lai gan bija arī daži tēvi. Visvieglāk vīriešus bija iesaistīt pirmajā nodarbībā, kura visās skolās notika septembrī un tika rīkota kopā ar paralēli īstenotā projektā “Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā” (finansētājs: Open Society Foundations) paredzēto skolu apkārtnes labiekārtošanas talku. Attiecībā uz turpmākajām nodarbībām, interesanti, ka, lai gan visās skolu pārstāvētajās kopienās tika sniegta līdzīga informācija par projektu un piedalīties aicināta līdzīga mērķauditorija, katrā kopienā faktisko apmeklētāju loks izveidojās citāds. Trikātā nodarbības galvenokārt apmeklēja skolas bērni, Kauguros galvenās apmeklētājas bija kundzes gados un bērnu mammas, taču nākot bez bērniem, bet Brenguļos tās bija mammas kopā ar bērniem.

Projekta pieteikumā bija plānots piesaistīt ar sabiedriskās ēdināšanas jomu saistītus profesionāļus. Diemžēl uzrunātie cilvēki izrādījās ļoti nevaļīgi, tāpēc nācās šo situāciju atrisināt pašu spēkiem – it īpaši attiecībā uz pareizu galda klāšanu. Projekta dalībnieki paši sameklēja pieejamo literatūru par šo tēmu un kopīgi izmēģināja grāmatās sniegtās informācijas īstenošanu “dzīvē” – un tā pat bija interesantāk. Paši projekta dalībnieki izrādījās arī zinoši attiecībā uz ēdienu noformēšanu pasniegšanai un dekorēšanu un dalījās savā pieredzē ar citiem.

Lai gan visus vienoja kopīgā projekta ideja – ēst gatavošana ar papildus “pievienoto vērtību”, katrā skolā nodarbībām bija savas atšķirīgas iezīmes. Piemēram, visčaklākie recepšu “mijēji” izrādījās Brenguļu skolā, kur visas receptes ir smalki pierakstītas un izsniegtas visiem dalībniekiem, Kauguros notika salātu gatavošanas sacensības, bet Trikātā, tuvojoties valsts svētkiem, tika prezentēti tematiski saldie ēdieni patriotiskās krāsās.

Turpmāk iegādātie trauki un ēdienu gatavošanas piederumi, kurus ir iespējams izmantot gan pašas biedrības, gan novada skolu rīkotiem kulinārijas pasākumiem, glabāsies Trikātas pamatskolas mājturības kabinetā, taču ir izstrādāta sistēma kā “ceļojošais” trauku komplekts tiek transportēts uz attiecīgo pasākuma vietu un atpakaļ uz Trikātas pamatskolas mājturības kabinetu, ja tas nepieciešams kādā citā vietā nodarbībām.