Mācāmies mācīties

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
2014. gada 31.decembris
Projektu konkursa rīkotājs: 
Open Societies Foundation

Esam vadošais partneris projektā „Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļa veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”. Darbojamies kopā ar ģimeņu biedrību “Ligzda” no Brocēniem, Valmieras 5. vidusskolas atbalsta fondu “Skolai pie ezeriņa”, Rugāju novada biedrību “Mēs pasaulē”, biedrību “Atrodi laiku sev” no Valkas novada Zvārtavas pagasta un biedrību “Kurmenes viļņi” no Vecumnieku novada Kurmenes pagasta. Informācija par partneru aktivitātēm pieejama arī šeit: www.parmainuskolas.lv un www.iac.edu.lv