Komandā ir spēks

Sadarbībā ar mūsu biedrību projektu “Komandā ir spēks” īsteno Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvalde.

Projekta “Komandā ir spēks” ietvaros Skolēnu pašpārvalde piedalījusies vairākās aktivitātēs. 23. septembrī pašpārvaldes dalībnieki tikās ar pašpārvaldes prezidenti Lailu Baltiņu. Laila stāstīja par savu pieredzi plānojot un organizējot gan dažādus pasākumus. Viena no aktivitātēm, kura notika pēc Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas bija Valmieras dzīvnieku patversmes apmeklējums. Skolēni savāca naudas līdzekļus dzīvnieku barības iegādei, barību nogādāja patversmē un apmeklējuma reizē izveda pastaigāties suņus.

Laila pastāstīja arī par turpmāko izglītību un iesaistīšanos gan Valmieras tehnikuma skolēnu pašpārvaldē, gan novada jauniešu brīvprātīgajā darbā. Laila iedrošināja skolēnus darboties komandā, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

28. septembrī pašpārvaldes dalībnieki devās uz Trikātas jauniešu centru, kur jauniešu lietu speciāliste Marika Daļecka pastāstīja par jauniešu iespējām darboties projektos, organizēt pasākumus, piedalīties brīvprātīgajā darbā u.c. Skolēni kopā spēlēja komandu saliedēšanas spēles un izmēģināja tās vadīt.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inga Boškina