Jaunumi

Beverīnas lepnums 2012 - Linda Krūmiņa

Valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī tika godināti apbalvojuma "Beverīnas lepnums 2012" ieguvēji – Māris Cināts, Jānis Jākabsons, Linda Krūmiņa, Oskars Melbārdis un Lelde Vilka. Lai ikviens uzzinātu par viņu īpašo ieguldījumu novada dzīvē, bija sagatavotas nelielas videofilmiņas par katru. Šos videomateriālus filmēja, montēja un izveidoja Davids Gonzalez Buendia, kurš ir spānis, un šobrīd dzīvo Kauguru pagastā. Liels paldies par ieguldīto darbu videofilmiņu tapšanā arī Līgai Merginai un Līgai Šīravai.

Ciku, ciku, caku....

Ar Hipotēku un zemes bankas atbalstu visās trijās novada skolās šoruden tiek organizētas nodarbības, kurās varēsim apgūt šūšanas un dažādas citas rokdarbu prasmes. Bankas klientu kluba "Mēs paši" projektu konkursā tika saņemts atbalsts šujmašīnas iegādei projektā "Mobilais radošo darbu centrs Beverīnas novada iedzīvotājiem". Uz nodarbībām aicinām visus, kuriem ir vēlme iemācīties šūt ar šujmašīnu, kā arī apgūt citas cakošanas prasmes.

Garšīgs pasākums ir izdevies pasākums

Ar Valmieras novada fonda atbalstu visās trijās novada skolās šoruden norisinās ēst gatavošanas nodarbības, kurās tiks ne tikai gatavots, bet arī apgūtas pareizas galda klāšanas, ēdienu garnēšanas prasmes un viesību organizēšanas idejas. Nodarbības notiek Trikātas un Kauguru pamatskolā un Brenguļu sākumskolā. Gaidām bērnus kopā ar tētiem, mammām, vecvecākiem un draugiem. Cepsim un šmorēsim paši, mainīsimies ar garšīgākajām receptēm, pēc tam to visu kopīgi nogaršosim.

Biedrības “Iespēju durvis” darbīgā vasara

Biedrība "Iespēju durvis" šovasar piedalījās trīs projektu konkursos un saņēma atbalstu visiem trim projektiem. Divi no minētajiem bija mazo projektu konkursi, kurus organizēja attiecīgi Valmieras novada fonds (Labo darbu programmas 2012. gada ideju konkurss "Dari sev un citiem") un Hipotēku banka (projektu konkurss "Mēs paši"), trešais ir īpašs gadījums ar atsevišķu stāstu.

Beverīnas novadā ne visi vairs var dzīvot pa vecam

Beverīnas novadā pēc projekta oficiālajām beigām nekāda formāla turpinājuma nav, taču, kā atzīst allaž aktīvā Linda Krūmiņa, kas bija šī projekta direktore, „ir viens liels, bet neizmērāms ieguvums, kas man pašai liekas loti svarīgi – tie cilvēki, kuri piedalījās kaut dažās „Dzīves skolas” nodarbībās, ir tapuši drošāki un piedalās vēl citur. Novadā ir ļoti spēcīga doma par reālu mūžizglītības aktivitāšu veidošanu skolas ietvaros (tādu kā profesionālo mācību veidošanu).

“Dzīves skola” atgriežas darba ritmā

Klāt ir 1. septembris, dārzos vēl gana krāšņi kuplo rudens ziedi un arī Sorosa fonda-Latvija finansētais projekts “Dzīves skola” Beverīnas novadā atsāk savu darbošanos pēc tāda kā pieklusuma brīža vasaras svelmē. Šoreiz – ar vienotā stilā gatavotām puķu instalācijām pie katras novada skolas. 30. un 31. augustā floristikas lietu zinātājas – Aiga Gartmane, Aiga Blumberga un Ilona Salna kopā ar saviem čaklajiem palīdzētajiem pie katras skolas uzbūra kādu telpisku, no ziediem un dabas materiāliem veidotu tēlu.

Projekts “Dzīves skola” vasarā – darīt kaut ko labu sev un savējiem

Vasara ir laiks, kad gribas nedomāt par darbu, atpūsties un, tā teikt, pašam sev kaut ko labu izdarīt. Tādēļ arī  Sorosa fonda – Latvija finansētajā projektā “Dzīves skola” Beverīnas novadā jūnija pasākumi ir tādi, kuros iegūtās zināšanas izmantojamas savam un savas ģimenes lutināšanas priekam, lai vasaras saulgriežu gaidīšanas laiks top interesantāks un savādāks. Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēru iepazīšana, siera siešana un alus darīšana, zālīšu vākšana un rituālu apgūšana – tas viss un vēl vairāk noticis un notiek Beverīnas novadā.

Pages