Jaunumi

Radam savu tautastērpu!

Iepriekšējās nedēļas nogale pašā maija viducī izvērtās karsta gan tiešā, gan pārnestā nozīmē – laika apstākļi lutināja, un pasākumu piedāvājums Valmieras apkārtnē bija tik bagātīgs, ka, šķiet,  visā gadā vairs nebūtu citu nedēļas nogaļu, kad rīkot pasākumus! Uzņēmēju dienas, nakts iepirkšanās un Muzeju nakts pašā Valmierā, Plostnieku svētki Strenčos – un šim visam mudžeklim pa vidu padsmit sievas šuj, ka adatas zib vien. Pacietība un gribasspēks – un vienai otrai pieres lente otrās dienas beigās jau gandrīz tapusi gatava.

Radi savu tautastērpu!

Pavasara saule un siltums iedvesmo darbiem un vedina gaidīt vasaru un saulgriežus, kad cilvēkos visbiežāk vērojama vēlme posties un sagaidīt sauli tieši tautastērpā.

Tāpēc biedrība “Iespēju durvis” sadarbībā ar biedrību “Beverīnas amatnieki” aicina uz divu dienu tautastērpu gatavošanas meistarklasi pie meistares Matildes (Lauras Ikertes) no Rundāles:

17. maijā 12:00–16:00 un 19:00–21:00 Amatnieku namiņā, Valmieras muzeja teritorijā, Valmierā (vainagi un pastalas)

Skolu dienas Trikātas pamatskolā!

Trikātas pamatskola savus ciemiņus gaidīja 29. aprīļa pēcpusdienā, skolas durvis bija atvērtas līdz pat pusastoņiem vakarā. Viesiem bija iespējams iepazīties ar skolu, piedaloties dažādās darbnīcās, izmēģinot roku tādu pašu vai līdzīgu uzdevumu veikšanā, kādus ikdienā veic paši bērni. Bērni arī iesaistījās ciemiņu uzņemšanā, sagaidot viņus pie reģistrācijas galda un kā gidi pavadot gājienā pa skolu. Gidi savam darbam gatavojās ar lielu atbildības sajūtu. Lai varētu palīdzēt ciemiņiem, pašiem viss labi jāzina.

Skolu dienas Kauguru pamatskolā!

28. aprīlī mācīties gribētājus un viņu vecākus gaidīja J. Endzelīna Kauguru pamatskola. Vispirms ciemiņi tika iepazīstināti ar informāciju par dažādajiem skolas dzīves notikumiem mācību gada laikā, un to, kā skolas darbinieki ikreiz cenšas šos pasākumus dažādot ar interesantām aktivitātēm. Piemēram, Dzejas dienās bērni dzejoļos izlasīto izmantojuši, ar krītiņiem apgleznojot asfaltētos celiņus ap skolu.

Skolā ir plašs interešu izglītības piedāvājums, tostarp iespējams darboties jaunsargos, dramatiskajā pulciņā un apgūt kāda pūšamā instrumenta spēli.

Skolu dienas Beverīnas novadā!

Aprīlis tradicionāli ir laiks, kad vecāki visaktīvāk interesējas par izglītības iespējām saviem bērniem – gan skolas gaitu uzsākšanai, gan arī, ja radusies nepieciešamība bērnam turpināt mācības citā skolā. Aicinām iepazīties ar mūsu novada skolām!

 

Tīra, zaļojošiem kokiem un laukiem, vēsturiski nozīmīgām vietām bagāta apkārtne, nelieli klašu kolektīvi, individuāla attieksme, dažādi ārpusklases pasākumi mācību gada ietvaros un arī vasaras brīvlaikā, pašizpausmes iespējas ikvienam – Jūsu bērnam ir iespēja mācīties tādā vidē tepat Beverīnas novadā!

 

Mācīsimies mācīties – Beverīnā un citur Latvijā!

Par skolu sabiedrībā bieži vien dzirdams stereotipisks viedoklis, ka tā ir vieta, kur visiem rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas. Mēs gribam jums pierādīt, ka tā nepavisam nav; ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem!

Ielaid mājās pavasari!

Lai gan šis daudzināts par vienu no siltākajiem pavasariem sazin cik gadu laikā, mūspusē (Vidzemē) piesaulītē pirmie vizbuļi vēl tikai sāk cilāt savas zilās galviņas, pļavas pilnas ūdeņiem un tik tikko esam apsveicinājušies ar pirmajiem pavasara vēstnešiem – dzērvēm, gulbjiem un meža zosīm. Tā vien gribas, lai taču tas pavasaris pieliek soli – lai viss top atkal zaļš, jauns, spožs un putnu balsīm pieskandināts. Te nu noteikti būs nepieciešama saulītes palīdzība, bet savās mājās varam radīt pavasari pašu rokām, piemēram, uzmeistarojot šo žagaru putniņu.

Pages