SNIEGA DIENA UN PROJEKTA NOSLĒGUMS

Ar Sniega dienas aktivitātēm Trikātas pamatskolā noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros rīkotais projektu konkurss “Kontakts” ( iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam). 

Piecu mēnešu garumā Trikātas pamatskolas pašpārvaldes pārstāvji un 1.-9. klašu skolēni piedalījās 10 dažādās aktivitātēs, guva pieredzi un iespaidus turpmākajam darbam. 

SPORTA DIENA PROJEKTĀ "KOMANDĀ IR SPĒKS"

Darbojoties projektā “Komandā ir spēks”, Trikātas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji kopā ar sporta treneri Santu Paegli 21. decembrī organizēja Sporta dienu 1.-9. klases skolēniem. Sporta diena tika veidota ne tikai kā sports uz ātrumu, bet arī ar domāšanas un veidošanas uzdevumiem. “Domājot aktivitātes Sporta dienai, skolēni vairāk balstījās uz savu pieredzi, ko kādreiz paši ir darījuši,” secina trenere Santa Paegle. Tā kā pasākuma organizēšanā iesaistījās pietiekami daudz pašpārvaldes skolēni, Sporta dienā varēja nodrošināt aktivitātes visām klasēm vienlaikus.

Palīdzam Trikātas pamatskolai!

Pirmais izlaidums jaunuzceltajā Trikātas pamatskolā “Gaismaskalns” notika tālajā 1939. gadā. Gatavojoties skolas 85 gadu jubilejas atzīmēšanai 2023. gadā, divus gadus tika vāktas, papildinātas un digitalizētas Trikātas pamatskolas izlaidumu fotogrāfijas, apzināti tajās esošie skolotāji un absolventi, veidots apraksts par skolu. Rezultātā tapis manuskripts grāmatai “Mana-Tava-Trikātas pamatskola”. 

Grāmatas izmērs 170x124 mm, cietais sējums, krāsaina, apmēram 100 lpp., plānotais metiens 1000 eksemplāri. 

Izdevumi grāmatas izdošanai:

tipogrāfijas izmaksas 3550,00 euro

PROJEKTA "KONTAKTS" AKTIVITĀTE SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI

2. novembrī projekta “Kontakts” ietvaros notika Trikātas pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes sadarbības aktivitātes, kuras vadīja Alens un Maija. 

Šī pasākuma mērķis bija pašpārvaldes pārstāvju saliedēšana caur dažādām aktivitātēm dabā. Tās laikā ikkatram bija iespēja uzlabot savas spējas sadarboties un atbalstīt vienam otru. Tā bija mācīšanās kopā, jo visi uzdevumi bija veidoti tā, ka nepieciešams ir ikviens komandas dalībnieks, viņa spējas un zināšanas.

Nakts pārgājiens mežā

20. oktobrī Trikātas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni, kopā ar sporta treneri Santu Paegli devās Nakts pārgājienā uz Strenču silu. 

Skolēni, nodrošinājušies ar dažādiem lukturīšiem, bija gatavi doties ceļā. Pārgājienā devāmies stundu pēc saulrieta, bija apmācies un nedaudz smidzināja lietus. Nakts dod daudzas jaunas izjūtas un vienmēr paliek atmiņās kā viens no lielākajiem piedzīvojumiem. Arī mums. 

Lai nokļūtu līdz mežam, bija jāmēro krietns gabals pa lielceļu.